حضور نامزدهای زن در شوراهای ایران بیش از هر زمان دیگر

حضور و موفقیت زنان در پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران مورد توجه قرار گرفته. در این دوره نسبت به دوره قبل حضور نامزدهای زن یک درصد بیشتر بوده. در استان سیستان و بلوچستان ۴۱۵ نماینده زن وارد شوراها شده اند . در تهران هم امسال حضور زنان در شورای شهر دو برابر دوره گذشته بوده. فرانک عمیدی در گزارشش نگاهی انداخته به گستردگی حضور زنان در انتخابات این دوره شوراها

منبع خبر: بی‌بی سی‌ بخش فارسی