دبیرکل سازمان ملل در گزارش دوره‌ای خود درباره پایبندی ایران به توافق اتمی با شش کشور جهان، تایید کرد که ایران به تعهداتش عمل کرده است. روز سه‌شنبه مهلت کنگره آمریکا برای تصمیم درباره تحریم علیه ایران به پایان می‌رسد.

ادامه خبر