وزارت کشور ایران نسبت به راه‌اندازی گشت‌های ویژه سپاه برای برخورد با سرقت و اراذل و اوباش واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت کشور در این باره گفت متولی این موضوع مطابق قانون نیروی انتظامی است.

ادامه خبر